NAGRADNA IGRA Mi2

POGOJI NAGRADNE IGRE “VELIKA NAGRADNA IGRA MI2” (13.03.2023-19.3.2023)

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre “VELIKA NAGRADNA IGRA MI2”  je Sara Čotar s.p., Grgar 46, 5251 Grgar (v nadaljevanju organizator). Organizator izvaja nagradno igro v reklamne namene na družbenem omrežju Facebook na strani Pasje šole Mi2. Nagradna igra ni sponzorirana iz strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

Trajanje nagradne igre: nagradna igra traja od 13.03.2023 do 19.3.2023 na uradnem Facebook profilu Pasja šola Mi2.

Postopek: V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki prostovoljno všečkajo obe Fb strani Pasja šola Mi2 in Trgovina Mi2, delijo objavo Velike nagradne igre Mi2 na osebnem profilu, v komentar označijo 3 osebe, ki bi jih zanimala nagradna igra, in se prijavijo na e-novičke na spletni strani Pasje šole Mi2, https://www.pasjasolami2.com/.

Postopek izbire prvih treh zmagovalcev: Zmagovalce nagradne igre bomo izžrebali preko programa “Facebook comment picker” med vsemi sodelujočimi, ki so izpolnili vse pogoje nagradne igre. V nedeljo 19.3.2023 se nagradna igra konča. V torek, 21.03.2023 pa bo sledil žreb in razglasitev nagrajencev na uradnem Facebook profilu Pasja šola Mi2. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku 3 dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno številko.

Nagrade:

  • 1.nagrada: Šolanje za kinološkega vzgojitelja 1.stopnje v vrednosti 1.300,00 EUR
  • 2.nagrada: H oprsnica Mi2 (po meri vašega psa in v poljubni barvi)
  • 3.nagrada: 3 metrski povodec Mi2 z dvema karabinoma (v poljubni barvi in poljubni širini traku)

Obveščanje nagrajencev in oblika izplačila nagrade: Nagrajenca bomo obvestili v torek, 21.03.2023 na uradnem Facebook profilu Pasja šola Mi2 ter mu pisali na messenger. Za tem nam bo moral nagrajenec poslati podatke Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno številko. Posredovanje teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade. Nagrajenec bo 2. in 3. nagrado prejel brezplačno po pošti. Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec prve nagrade za prevzem nagrade obvezno posredovati organizatorju kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v
davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni možna. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Komisija: Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Zasebnost in varstvo podatkov: Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre ter občasnem reklamnem obveščanju udeleženca po e-pošti. Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da organizator po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov obdeluje osebne podatke za namene izvedbe in dokončanja te nagradne igre, kar vključuje tudi objavo imena nagrajencev na profilih uradnih družabnih omrežij podjetij. Udeleženec tudi soglaša, da mu sme organizator občasno pošiljati e-novičke na njegov e-mail od katerih se udeleženec lahko tudi kadarkoli odjavi. Podatki nagrajencev ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z
zakonom ali v namene, ki bi jim kakorkoli škodovali.

Ostale določbe: V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Pasja šola Mi2, ter vseh z njim povezanih podjetij in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Veljavnost pravil: Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani https://www.pasjasolami2.com/

Odgovornost: Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.  Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitve. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Pravila nagradne igre: S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnekoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator obveščal z objavami na Facebook strani (če le ta ne bi delovala pa na spletni strani Pasje šole Mi2).

Pogoji in pravila se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila. Za vsebino, ki jo uporabnik naloži, podjetje Sara Čotar s.p., ne odgovarja, odgovornost nosi uporabnik, ki je objavil vsebino. Podjetje Sara Čotar s.p. ne odgovarja za vsebino komentarjev na družabnih omrežjih. Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Za vse informacije se, prosim, obrnite na pasjasola.mi2@gmail.com.