POGOJI NAGRADNE IGRE “VELIKA NAGRADNA IGRA MI2” (23.12.2021 – 30.12.2021)

Organizator nagradne igre “VELIKA NAGRADNA IGRA MI2”  je Sara Čotar s.p., Grgar 46, 5251 Grgar. Organizator izvaja nagradno igro v reklamne namene.

Trajanje nagradne igre: nagradna igra traja od 23.12.2021 – 30.12.2021 na uradnem Facebook profilu Pasja šola Mi2.

Postopek: V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki všečkajo obe Fb strani Pasja šola Mi2 in Trgovina Mi2, delijo objavo Velike nagradne igre Mi2, v komentar označijo 3 osebe, ki imajo psa, in se prijavijo na e-novičke na spletni strani Pasje šole Mi2, https://www.pasjasolami2.com/.

Postopek izbire prvih treh zmagovalcev: Zmagovalce nagradne igre bomo izžrebali preko programa “Facebook comment picker” med vsemi sodelujočimi, ki so izpolnili vse pogoje nagradne igre. V primeru, da se pojavi kot zmagovalec oseba, katera ni izpolnila vseh pogojev ali da ta oseba nagrado zavrne, se žreb ne ponovi in se tista nagrada izniči. Žreb bo potekal 30.12.2021 na sedežu podjetja na naslovu Grgar 46, 5251 Grgar. Zmagovalca bomo 30.12.2021 razglasili na uradnem Facebook profilu Pasja šola Mi2.

Nagrade:

1.nagrada: Šolanje za kinološkega vzgojitelja 1.stopnje v vrednosti 1.000,00 EUR

2.nagrada: H oprsnica Mi2 (po meri vašega psa in v poljubni barvi)

3.nagrada: 3 metrski povodec Mi2 z dvema karabinoma (v poljubni barvi in poljubni širini traku)

Obveščanje nagrajencev in oblika izplačila nagrade: Nagrajenca bomo 30.12.2021 obvestili na uradnem Facebook profilu Pasja šola Mi2. Nagrajenec bo nagrado prejel brezplačno po pošti. Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec prve nagrade za prevzem nagrade obvezno posredovati organizatorju kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

Komisija: Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Zasebnost in varstvo podatkov: Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre ter občasnem reklamnem obveščanju udeleženca po e-pošti. Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da organizator po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov obdeluje osebne podatke za namene izvedbe in dokončanja te nagradne igre, kar vključuje tudi objavo imena nagrajencev na profilih uradnih družabnih omreži podjetij. Udeleženec tudi soglaša, da mu sme organizator občasno pošiljati e-novičke na njegov e-mail od katerih se udeleženec lahko tudi kadarkoli odjavi. Podatki nagrajencev ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z
zakonom ali v namene, ki bi jim kakorkoli škodovali.

Ostale določbe: V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Pasja šola Mi2, ter vseh z njim povezanih podjetij in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Veljavnost pravil: Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani https://www.pasjasolami2.com/

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator obveščal z objavami na istem spletnem mestu.

Pogoji in pravila se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila. Za vsebino, ki jo uporabnik naloži, podjetje Sara Čotar s.p., ne odgovarja, odgovornost nosi uporabnik, ki je objavil vsebino. Podjetje Sara Čotar s.p. ne odgovarja za vsebino komentarjev na družabnih omrežjih. Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Za vse informacije se, prosim, obrnite na pasjasola.mi2@gmail.com oz. pokličite na telefonsko številko 040 416 924. V primeru, da ne odgovorimo na vaš klic, vas pokličemo nazaj, takoj ko bomo imeli čas.